Volunteer Opportunity

Youths Mentor

Location:

Imqabba
Days/hours of Volunteering
flexible

Age Restrictions

 
Physical/Sensory/Learning Disabilities, Mental Health Difficulties

Typical responsibilities:

  • Coming up with various types of activities specifically aimed to teenagers and pre-teens.
  • Facilitating and helping children integrate between them to build relationships.
  • Assisting and collaborating with other sections within the organisation, especially with the youth sector and the media team.

Desirable skills:

  • Interpersonal skills.
  • Basic Maltese and English language and written skills.
  • Good manners.
  • Good use of technology.
  • Motivation to work with adolescents.
  • Team-work skills.

About the Voluntary Organisation:

Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju

Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju hija entità ewlenija ġewwa r-raħal tal-Imqabba li trawwem u tħares komunità magħquda wara l-għan prinċipali tal-organizzazzjoni u ċ-ċelebrazzjoni annwali tal-festa tal-Madonna tal-Ġilju, qalb nisġa ta’ attivitajiet soċjali u spiritwali li jippreċeduha, li lkoll jiġu eżegwiti b’tant reqqa, imħabba u ħila diversa mill-membri, soċji u partitarji li jikkomponuha. Il-Kumitat Amministrattiv, kompost minn membri b’karigi nominati, huwa responsabbli mill-amministrazzjoni tal-operat ġenerali tas-Soċjetà, it-treġija tas-Sede tagħha Palazz il-Ġilju u t-tagħlim tal-Banda Madonna tal-Ġilju. Flimkien mal-Għaqda Nar, l-Għaqda Armar, l-Għaqda Banda, is-Sezzjoni Żgħażagħ, is-Sezzjoni Soċjali, il-Kummissjoni Sports, Lily Juniors, Lily Youths u Team Media li joperaw fi ħdanha, fuq kollox dan jieħu ħsieb ukoll l-organizzazzjoni tal-festa annwali tal-Madonna tal-Ġilju f’Ġunju kif ukoll tal-festa annwali tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Diċembru, bi sħubija u parteċipazzjoni assoluta tal-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-Imqabba. Palazz il-Ġilju, flimkien mal-Maħżen tal-Armar u l-Post tan-Nar, magħruf aħjar bħala The Lily Fireworks Factory, huma lkoll il-propjetà tal-istess Soċjetà.